Krasen Kras

Junija 2014 je bil ustanovljen neprofitni Zavod Krasen Kras s sedežem v Gorjanskem, ki se je v letu 2021 preoblikoval v Krasen Kras, družbo za razvoj turizma. Družba se v sodelovanju s strokovnjaki in varstvenimi ustanovami prizadeva za zaščito in raziskovanje prazgodovinskega nižinskega gradišča Debela griža pri Volčjem Gradu ter njegovo predstavljanje krajevni in širši javnosti. Družba Krasen Kras naj bi postala gonilo razvoja potencialnega kulturnega turizma na območju Komenskega krasa in širše; Debela griža pa naj bi sčasoma postala model, kako zaščititi in prezentirati tudi druga bližnja gradišča na Krasu.

Glede na obstoječe stanje in razmere je za primerno ohranjenost Debele griže smotrno zagotoviti:

 

Naročilo knjige Prazgodovinska gradišča Trsta in Julijske krajine

Naročilo zbornika Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji

```