Prazgodovinska gradišča Trsta in Julijske krajine

 

Carlo Marchesetti: Prazgodovinska gradišča Trsta in Julijske krajine

Zavod Krasen Kras bo sredi marca 2021 založil in izdal monografsko delo Carla Marchesettija Prazgodovinska gradišča Trsta in Julijske krajine. Pričujoči prevod je posvečen 170-letnici Marchesettijevega rojstva. Njegovo delo iz leta 1903 je staro skorajda 120 let in je še danes kljub starosti temeljni zapis o kraških, posoških in istrskih gradiščih, nekakšna biblija tako za arheologe kot tudi za ostalo javnost, ki jih gradišča zanimajo. S svojo kompleksnostjo in starinskim jezikom je bila pravi izziv za prevajalca, arheologa mag. Radovana Cunjo in njegovega očeta Leandra, ki je prevod po Radovanovi smrti pregledal in vsebinsko dopolnil. Arheolog mag. Miha Mlinar je s pregledom, kritičnimi pripombami in koristnimi predlogi sooblikoval besedilo. Knjigo so oplemenitil avtorji dodanih besedil: Goran Živec, dr. Peter Turk in dr. Josip Korošec.

Marchesettijevo besedilo je povzeto po originalu z vsemi morebitnimi napakami, saj bi bilo preverjanje le-teh izredno zamudno. Želeli smo, da je prevod čim bolj berljiv, zato smo ga razdelili na poglavja in ga nismo obremenili z dodatnimi opombami. Za boljšo preglednost prevoda smo ob straneh stolpcev označili strani kot so v originalnem besedilu, in pod table skic gradišč in risb arheoloških najdb neposredno dodali podnapise. Prevedeno besedilo izdajamo zaradi njegove izjemne vrednosti, da pa bi prevod dodatno nadgradili, smo številnim skicam in risbam dodali lidarske zračne posnetke gradišč, ki jih je obdelal in opisal arheolog

Jošt Hobič. V knjigi Marchesetti med številnimi gradišči prvič navaja Debelo grižo kot arheološko najdišče, ki ga je skiciral in objavil.  Dodatno vrednost prevodu dajejo originalne črno-bele fotografije, ki smo jih pridobili iz Fototeke Mestnih muzejev zgodovine in umetnosti v Trstu.

Priloga monografiji je topografska karta prazgodovinskih gradišč Julijske krajine, obsega čez 400 gradišč z območja Krasa, Posočja, Primorske, Istre in Kvarnerja. Karto je prevedla Nadja Adam

Monografsko delo obsega 248 strani in ima številne priloge; je nekoliko posodobljeno čeprav smo pri prevodu upoštevali original, tako kot tudi pri topografski karti. Omenjeni del je zaradi tega natisnjen v črno- beli tehniki; medtem ko je sodobnejši del z lidarskimi posnetki gradišč in opisi, ter barvne risbe in prispevek Josipa Korošca natisnjen v barvni tehniki. Lično celostno podobo knjige z naslovnico in topografsko karto je izdelala oblikovalka Ana Hawlina. Platnice monografije so v trdi vezavi, velikosti 20 x 29,5 cm. Knjigo sta uredila: Dejan Vončina in Nadja Adam.

Sorodne novice

```